זה שעולה וזה שיורד

מדרגות נושאות את כובד משקלינו

הן מספרות סיפור

והן יכולות להיות מיוחדות מאוד
תחשבו על זה

עוד >>